EN   

 
 

начало за бюро медиа новини издания връзки резултати BG


Новата програма на Европейския съюз в подкрепа на културните и аудиовизуалната индустрии ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА (2013-2020) обединява досегашните програми Култура и МЕДИА.

Страницата на бюро МЕДИА в България (www.mediadesk.bg) е архивирана и не се обновява.

Информацията за ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА МЕДИА е налична на интернет страницата на бюрото на програмата в България: www.CreativeEurope.bg

Продължи към бюро МЕДИА | ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА МЕДИА


този прозорец ще се затвори автоматично след

 

 


Програма "Творческа Европа"

Първите конкурси по програмата са вече обявени

 

Програма МЕДИА

Програма МЕДИА е програма на Европейския съюз, която има за цел да подобри конкурентоспособността на европейската аудиовизуална индустрия. Програмата, която функционира от януари 1991 година, е преминала през четири генерации: МЕДИА І (1991-1995), МЕДИА ІІ (1996-2000), МЕДИА Плюс (2001-2006) и МЕДИА 2007 (2007-2013).

Програма МЕДИА 2007 е приета на 15 ноември 2006 година от Европейския парламент и Съвета с решение No 1718/2006/EC (публикувано в “Официален вестник на Европейската общност", бр. L 13/2006). Тя разполага с бюджет от 755 милиона евро (за периода 2007 – 2013 година) и предоставя подкрепа както преди, така и след осъществяване на филмовите продукции. Програмата осигурява допълващо финансиране за инициативи, свързани с обучение на професионалисти от аудиовизуалната индустрия, развитие на продуцентски проекти (игрални, телевизионни и документални филми, анимация и нови медии), разпространение и промоция на европейски аудиовизуални творби.

В МЕДИА членуват 33 страни. България е присъединена към програмата с решение № 514 на МС от 26 юли 2002 година и подписването на меморандум от 31 юли 2002 година.

Официалната интернет страница на програма МЕДИА е: http://ec.europa.eu/media

  НОВИНИ


Nipkow Program 2014 (2014-04-28)

Програмата, предлагаща тренинг на обещаващи професионалисти от Европа, е дългосрочна и се осъществява чрез стажове и уъркшопи, съобразени със специфичните нужди на всеки от участниците.

...още

Baltic Bridge East by West - B’EST 2014 (2014-04-24)

Третото издание на Baltic Bridge East by West (B’EST), уъркшоп за продуценти, организиран със съдействието на EAVE и с подкрепата на Творческа Европа – МЕДИА, очаква Вашите игрални филмови проекти.

...още

ACE 24: ADVANCED PRODUCERS WORKSHOPS (2014-04-23)

Тренинг за развитие и финансиране на филмови проекти.

...още


 Бюро МЕДИА - България
бул. "Дондуков" 2А, последен етаж София 1000
тел.: (02) 988 32 24
тел./факс: (02) 987 53 69
e-mail: info@mediadesk.bg

Бюро МЕДИА - България издава информационен бюлетин с периодичност 4 пъти в годината (печaтна и електронна версия). В него се предлага информация за обявените конкурси по различните направления на програмата, за възможнистите за участие на професионалисти в тренингови програми, осъществявани с подкрепата на програма МЕДИА, за аудиовизуални събития в страната и чужбина.

ОЩЕ ИЗДАНИЯ


Всички права запазени © 2009 Бюро Медиа [www.mediadesk.bg]

дизайн: Stigma Design Studio